Ured konferencije

Mr. Mirela Abidović  – voditeljica

Mr. Emina Terzić – PR i mediji 

Jasmir Smailbegović, BA – web i grafički dizajn

Miran Bradarić - kordinator Sajma 

Mr Marija Garić - stručni saradnik 

Mr Aldin Obućina - stručni saradnik 

Šejla Smajić,BA - koordinator Mreže 

Selver Grabus - web i tehnička priprema 

 

ŠtampaEl. pošta