Rezervacija smještaja

Motel „Prom-ar“   +387 30 512 960                   www.hotel/prom-ar.ba
Motel „Bajra“        +387 30 516 110                   www.motel-bajra.com
Motel „Aba“          +387 30 511 462                   www.aba.ba/motel.ba
Motel „Dani“         +387 61 696 655                   www.moteldani.com
Motel „Nobil“        +387 30 707 025                   ww.motel-nobil.ba   
Motel „Calypso“    +387 30 707 131                   www.motel.calypso.com
Hostel „Tron“         +387 61 154 399                  www.hostel.tron.com

 

Smještajni kapaciteti na Vlašiću 

Hotel „Pahuljica“                    +387 30 540 022                    www.pahuljica.com
Hotel „Sunce“                             +387 30 541 100                     www.hotel-sunce-vlasic.com
Hotel „ Blanca“                           +387 30 519 900                    www.blanca-resort.com
Hotel „Vlašić“                             +387 30 540 690                    www.hotel-vlasic.com
Hotel „Villa-ugar“                       +387 30 540 140                    www.villa-ugar.ba
Hotel „Central“                            +387 30 540 165                    www.hotelcentralvlasic.com
Apartmani „Wintersport“           +387 61 187 383                    www.wintersport-vlasic.com
Pansion „Vlašić ski“                   +387 30 541 230                    www.pansionvlasicski.ba
Pansion „M-libertas“                   +387 30 707 349                   www.m-libertas.ba             

 

 

 

 

 

 

 

ŠtampaEl. pošta