O organizatoru

Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku, osnovan je 2006. godine, pod nazivom Grafički fakultet i kao takav je bio prvi i jedini  Fakultet u Bosni i Hercegovini.

Kako procesi tranzicije i globalizacije društva zahtijevaju uvođenje novih načina rada i različitih pristupanja u rješavanju svakodnevnih pitanja koja su od interesa za pojedinca i društvo, 2011. godine izvršena je promjena naziva Grafički fakultet u  Fakultet  za tehničke studije. Vođeni idejama i duhom Bolonjske deklaracije pored realizacije studijskih programa Grafičkog inžinjerstva i dizajna, započeta je realizacija atraktivnih studijskih programa iz oblasti Arhitekture, Građevinarstva i Informacionih tehnologija.

Prateći iskustva i pozitivna dostignuća srodnih fakulteta u regionu i šire, nastavničko, saradničko i ostalo stručno osoblje Fakulteta za tehničke studije, postavilo je sebi u obavezu da i u budućnosti mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva ponudi prepoznatljive studijske programe čija sadržina i način realizacije je usporediv sa većinom studijskih programa koji se realizuju u regionu i Evropi.

Opredijeljenost Fakulteta za pružanje kvalitetnog visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, te činjenica da je Fakultet za tehničke studije osnovan među prvim privatnim visokoškolskim ustanovama koje obrazuje studente iz područja tehničkih nauka,  zasigurno pokazuje da dosadašnji rad i intelektualni potencijal Fakulteta može i u budućnosti biti snažna potpora i oslonac razvoju pojedinca, a samim time i Bosne i Hercegovine kao i regiona.

 

ŠtampaEl. pošta