O nama

Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku prvobitno je osnovan pod nazivom Grafički fakultet u Kiseljaku 2006. godine, a u aprilu 2011. godine izvršena je promjena naziva. Realizacija nastave počinje od akademske 2007/2008. godine. Rad Fakulteta usmjeren je na povećanje nivoa uslova u kojima se odvija nastavni proces, kao i povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa osiguranjem kvalitetnih nastavnika i saradnika iz zemlje i inostranstva. 

Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku prva je visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini specijalizirana za grafičke tehnologije kao afirmisane naučne discipline u Evropi i svijetu, a koja i u našem društvu ima već provjereno značajno mjesto u savremenim razvojnim i proizvodnim procesima.

U akademskoj 2007/2008. godini Fakultet je realizovao nastavu na dva studijska programa, i to:

• Tehničko–tehnološki,

• Dizajn grafičkih proizvoda.

 U akademskoj 2008/2009. godini Fakultet počinje sa realizacijom i trećeg studijskog programa, i nastavlja sa njihovom realizacijom sve do 2010/2011. akademske godine:

• Multimedija, oblikovanje i primjena.

 U akademskoj 2011/2012. godini Fakultet uvodi novi Nastavni plan i program koji je sažet u sljedeća četiri studijska programa:

• Inženjerska informatika,

• Građevina,

• Arhitektura,

• Grafičko inženjerstvo i dizajn.

 U akademskoj 2013/2014. godini Fakultet uvodi dva nova studijska programa

• Sigurnost i zaštita na radu,

• Tekstilno inženjerstvo i dizajn.

Interdisciplinarni program studija je zasnovan na principima bolonjskog procesa I i II ciklusa studija, po European Credit Transfer Systemu (ECTS).

 Fakultet okuplja veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti grafičkih tehnologija i dizajna, arhitekture, građevine, sigurnosti i zaštite na radu, informacionih i tekstilnih tehnologija te drugih srodnih disciplina, posjeduje savremeno opremljeni prostor na atraktivnoj lokaciji, veliki bibliotečki fond i informatički centar.

Fakultet je organizator međunarodnog naučno–stručnog simpozija GeTID koji je u oktobru 2017. godine obilježio 6 godina rada i održavanja skupa. GeTID okuplja najeminentnije stručnjake i autoritete iz oblasti grafičkih tehnologija iz Evrope i svijeta. Fakultet je pokrenuo i međunarodni naučno-stručni časopis Techno Science koji je u novembru predhodne godine izašao u svom četvrtom izdanju.

Fakultet je u proteklom periodu, napravio saradnju sa lokalnom zajednicom, užom i širom, te realizovao veliki broj projekata u kojima su učestvovali studenti Fakulteta i koji su kroz te projekte promovisali svoj rad i aktivnosti Fakulteta. Studenti su uključeni i u naučno–istraživački rad i kroz timske i pojedinačne aktivnosti učestvuju na međunarodnim skupovima i konferencijama izlažući svoje radove i projekte.

Posebna pažnja na Fakultetu se poklanja osiguranju kvaliteta visokog obrazovanja, a potvrda kvalitetnog rada je ovjerena pečatom akreditacije koju je Fakultet dobio u institucionalnoj akreditaciji sa kojom se Univerzitet u Travniku upisao u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

U dosadašnjem radu ukupno je diplomiralo 512 student na I ciklusu i 79 na master studijima. Vrijednost povezanosti sa studentima je i njihov angažman kroz alumni asocijacije i nakon diplomiranja. Trenutno se školuje ukupno 194 studenta na dodiplomskom,  57 studenata na diplomskom/magistarskom studiju i 7 studenata  na doktorskim studijima.

Studij tekstilnog inženjerstva i dizajna na Fakultetu za tehničke studije nudi studentima više oblika studiranja koji su prilagođeni potrebama studenata i usklađeni s njihovim mogućnostima.

Studij osposobljava studente za samostalan rad u oblasti tekstilnih tehnologija, organizacije tekstilne proizvodnje, modeliranja i dizajniranja tekstilnih proizvoda kao i za rad sa tekstilnim vlaknima, materijalima i bojama koji se kroz različite nastavne sadržaje ispituju i pripremaju za finalnu upotrebu. Fakultet nudi i programe studiranja za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju koji se modeliraju za svakog studenta posebno, shodno zahtjevima i interesima studenata.

Uslovi koji se nude studentima dizajnirani su kroz TOP model studiranja prema kojem se na Fakultetu studentima pružaju Teorijska znanja u savremeno opremljenim učionicama, Obuka u specijaliziranim tekstilnim pogonima i Praktičan rad za sticanje iskustva u proizvodnim pogonima Fakulteta u kojima studenti mogu zasnovati radni odnos i posvetiti se profesionalnoj karijeri. Svi tekstilni pogoni opremljeni su savremenim šivaćim mašinama, krojačnicama i doradnim odjelima koji su organizovani po evropskim strandardima proizvodnih linija i kapaciteta.

Fakultet je potpisnik ugovora o saradnji sa stručnim firmama iz cijele Bosne i Hercegovine koje imaju potrebu za inženjerima tekstilnog inženjerstva i dizajna u kojima su studenti kroz stručne posjete u prilici da ostvare kontakte i dizajniraju vlastito poslovno okruženje. Kompletan nastavni proces realizuje se u skladu s Bolonjskim sistemom studiranja. Nastavni planovi i programi su osmišljeni po ugledu na studijske programe tekstilnog inženjerstva i dizajna iz uže i šire regije što omogućava studentima mobilnost i prohodnost shodno njihovim potrebama. Stečene diplome su priznate širom svijeta što je Fakultet za tehničke studije učinio vidljivim, poznatim i priznatim u akademskim sredinama i zajednicama tehničkih usmjerenja s jedinstvenim, provjerenim motom:Student u centru pažnje!“

 Studenti Fakulteta za tehničke studije, zajedno sa studentima Edukacijskog fakulteta, osnovali su Udruženje Grafx koji izlazi dva puta godišnje.

 Studiranjem na Fakultetu studenti stiču nova znanja, uspješno ih implementiraju u praksi i doprinose ukupnom razvoju akademske zajednice koja svojim djelovanjem ustrojava i utiče na razvoj savremenih tehnoloških tendencija.

 Cilj je da se stalnim uvođenjem novih i atraktivnih multidisciplinarnih studijskih planova i programa, kao i različitih kurseva i seminara, obezbijedi esencijalna različitost i konkurentska prednost Fakulteta u odnosu na druge obrazovne i naučno-istraživačke institucije u zemlji i regionu.

 

 

Lična karta Fakulteta:

Naziv: Fakultet za tehničke studije

Osnovan: 29.12.2006. pod nazivom Grafički fakultet Rješenjem Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna, br. 03-38-1083/06-2 od 29. decembra 2006. godine (promjena naziva u Fakultet za tehničke studije je izvršena u aprilu 2011. godine)

Dekan: prof. dr. sc. Hrustem Smailhodžić

Voditelj studija: doc. dr. sc. Amra Tuzović

Smjerovi: Arhitektura, Građevina, Grafičko inženjerstvo i dizajn, Inženjerska informatika, Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara, Tekstilno inženjerstvo i dizajn

Kontakt: +387 30 540 876; mob.: +387 61 225 299;

Studentska služba: +387 30 540 876

www.fts.ba

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ŠtampaEl. pošta