Novosti

Predavač Leekei Wai Han Tang

 

Msc. Leekei Wai Han Tang

Pariz, Francuska

Položaj i uloga modne industrije Francuske u svijetu je naziv rada koji će na ovogodiušnjem Simpoziju izložiti uvažena msc. Leekei Wai Han Tang.

ŠtampaEl. pošta