Novosti

Predavač Amir Medžić

Amir Međić

Sekretar Udruženje tekstila, obuće i kože u BIH, Sarajevo, BIH

Amir Međić, sekretar Udruženje tekstila, obuće i kože u BIH će ovogodišnje učesnike Simpozija upoznati sa Ulogom simpozija i sajma u odjevnoj industriji.

ŠtampaEl. pošta