Rezervacija smještaja

Smještaj – hotel Blanca:

Pozvani predavači i gosti – troškove smještaja snosi organizator

-        Učesnici sami plaćaju smještaj uz predhodnu rezervaciju preko organizatora po posebnim cijenama (90,00 KM – polupansion, luksuzni hotel sa pet zvjezdica). Način plaćanja smještaja u dogovoru sa organizatorom. 

 

Hotel Blanca Resort & Spa, Vlašić - Travnik

www.blanca-resort.com

 

IspisE-mail