TImod 2018: Izjave za medije

U okviru simpozija TImod 2018 medije su sa programom rada simpozija upoznali doc. dr. Samir Pačavar, doc. dr. Amra Tuzović te s ličnim i iskustvima u Hrvatskoj o kojima je nešto rekao predavač prof. dr. Dubravko Rogale.

 „TImod 2018 treći je međunarodni simpozij i nastavak je prethodna dva koja smo veoma uspješno analizirali gdje su ponuđeni određeni dobri rezultati. Na osnovu rezultata od prethodne dvije godine nastavljamo dalje. I ove godine akcenat stavljamo na radnu snagu koja je tema okruglog stola“, kazao je za medije predsjednik Naučnog odbora TImod 2018 doc. dr. Samir Pačavar.

„Fakultet za tehničke studije sa svojim smjerom Tekstilno inženjerstvo i dizajn školuje kadrove tekstilne struke i nudi rješenje kako za srednjoškolce tako i za stručnjake visokog profila. U okviru ustanove imamo radionice za izradu praktične nastave, učionice sa najsavremenijim softverima, a imamo i poduzeće gdje budući stručnjaci mogu primijeniti svoja znanja koja steknu na školovanju“, istakao je doc. dr. Samir Pačavar.

Prof. dr. Dubravko Rogale sa Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu kazao je da su problemi u tekstilnoj industriji u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini vrlo slični, te da su čak u Hrvatskoj možda i izraženiji s obzirom na to da je radna snaga nešto skuplja. „Isto imamo i sipanje radnoga kadra što radi velike probleme u proizvodnji. Oni dobri kvalificirani ljudi odlaze u inozemstvo, a ostaju oni malo manje kvalificirani, tu onda ta tehnički zahtjevna grana nailazi na teškoće. S druge strane, imamo izraziti prodor suvremene tehnike i tehnologije koja traži visoku stručnost, znači vrlo dobro educirane kadrove. Tu se sada javlja problem, kako njih nadoknaditi i kako isproducirati nove stručnjake i kako nadoknaditi odljev mozgova u inozemstvo. A sama struka ima, po meni, izuzetnu perspektivu. Meni je drago da sam danas tu sa vama, da sam vidio kolike iskorake i veliki napredak ste napravili u obrazovanju mladih kadrova“, kazao je za medije prof. dr. Dubravko Rogale.

„Ja sam, uistinu, sretna da mogu danas u ime Organizacionog odbora pozdraviti sve goste koji će ove godine učestvovati u TImod-u 2018, što smo kao Fakultet pokazali da imamo jedan kontinuitet u organizaciji, samim tim što je ovo treći TImod po redu i što smo svaki put u odnosu na prvu organizaciju napravili jedan iskorak kvalitativnih promjena koje će danas biti sigurno prezentirane na najbolji način“, kazala je za medije predsjednica Organizacionog odbora TImod 2018 doc. dr. Amra Tuzović.

„Zaista nam je čast da ove godine imamo profesore iz Zagreba, sa Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Sa organizacione strane mogu reći da samo čvršće uvezivanje našeg Fakulteta i Fakulteta u Zagrebu, pored veze koju imamo sa fakultetima u Beogradu i u Sloveniji, nas čine uspješnijim. Iskreno se nadamo da ćemo se u toj organizaciji proširiti i na cijeli region,   prostor Evrope i da će Fakultet za tehničke studije postati mjesto gdje će se tekstil promovirati rad. To je naša ideja i vodilja u budućnosti, da postanemo centar za obuku, edukaciju, školovanje kadrova iz oblasti tekstilnog inženjerstva i dizajna i da postanemo prepoznati po tome“, istakla je docentica Tuzović. 

IspisE-mail